Αρχείο Ιουνίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας ιμάντα μετάδοσης ισχύος εργαλειομηχανής».28 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «Διάφορες σιδηρουργηκες εργασίες - επισκευές στα κτίρια του Ιδρύματος»27 Ιουν 2017
Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνδρομές ελληνόγλωσσων έντυπων περιοδικών εκδόσεων - έτους 2017, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας27 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της ««Προμήθειας μιας Φύσιγγας κυλίνδρου & ενός Toner για φωτοτυπικό HEROX COPYCENRTE C118»27 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού26 Ιουν 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.23 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε, ακαδημαϊκού έτους 2017-201822 Ιουν 2017
Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το Ν. 4369/2016.21 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»20 Ιουν 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»20 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού20 Ιουν 2017
Πρόσκληση στο 2ο Συνέδριο Νέων Οικονομολόγων, Θεσσαλονίκη 1 και 2 Δεκεμβρίου 201720 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας ενός (1) κινούμενου Ρομπότ με ρόδες βασισμένο σε Robot Operating System (ROS)»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή και έλεγχος Αντλίας κενού MVP 020-3DC PFEIFFER του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων Η/Υ»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της ««Προμήθειας ιμάντα μετάδοσης ισχύος εργαλειομηχανής»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Υδραυλικές επισκευές στα κτίρια του Ιδρύματος»19 Ιουν 2017
Κατάθεση φακέλων υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική19 Ιουν 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών: 5ος Κύκλος19 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συνδρομής σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών νομικού περιεχομένου16 Ιουν 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.15 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε, ακαδημαϊκού έτους 2017-201814 Ιουν 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ14 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «προμήθειας δύο (2) γνήσιων toner».14 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) “teicm.gr” του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για δύο χρόνια»14 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση υποτρόφων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2017-1814 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψή ακαδημαϊκών υποτρόφων του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς, ακαδημαϊκού έτους 2017-201813 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαρισμού13 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καυστήρα παροχής ζεστού νερού13 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ακαδημαϊκού έτους 2017-201812 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμισης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, ακαδημαϊκού έτους 2017-201812 Ιουν 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.09 Ιουν 2017
Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την αναπλήρωση του Προέδρου και την ανασυγκρότηση της Συνέλευσης09 Ιουν 2017
Ανακοίνωση για επίδομα ανεργίας08 Ιουν 2017
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών πρόγνωσης μόδας - Συνδρομές έτους 2017»07 Ιουν 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 07 Ιουν 2017
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–201806 Ιουν 2017
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-201802 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλιστρα υπηρεσιακών αυτοκινήτων02 Ιουν 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας