Αρχείο Μαϊ 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας ενός (1) Η/Υ» για τις ανάγκες του τμήματος Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ του Ιδρύματος»30 Μαϊ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας δύο (2) γνήσιων toner», για την εξυπηρέτηση των διοικητικών υπηρεσιών της Διοίκηση του Ιδρύματος30 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών (1η Επανάληψη) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εκπ/κού υλικού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Έρευνας και Τεχνικής υποστήριξης»30 Μαϊ 2017
Αγωνιστικός προσανατολισμός (orienteering)30 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ27 Μαϊ 2017
1η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+/placement για το χειμερινό εξάμηνο ακάδ. έτους 2017- 201826 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης26 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής26 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων26 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ26 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ26 Μαϊ 2017
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλεκτορικού Μετάδοση Θερμότητας25 Μαϊ 2017
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλεκτορικού ΜΕΚ25 Μαϊ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια διπλού κεντρικού μοτέρ ρολού γκαραζόπορτας»25 Μαϊ 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Στατιστική - Δυναμική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ25 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ψηφοδελτίων23 Μαϊ 2017
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική και οι εφαρμογές της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση», Πέμπτη 25 Μαΐου 201718 Μαϊ 2017
Ορισμός Τριμελών Επιτροπών Καθηγητών, άρθρου 33 παρ. 10 του Ν. 4009/201117 Μαϊ 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 16 Μαϊ 2017
Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα - 1η Ιουνίου 2017 Σέρρες16 Μαϊ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής15 Μαϊ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π., στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Στατιστική - Δυναμική» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ15 Μαϊ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την διενέργεια μονιμοποίησης του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Σάββα Γκεϊβανίδη, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης»11 Μαϊ 2017
Διάκριση αποφοίτων του τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας σε διαγωνισμό της NASA11 Μαϊ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την διενέργεια μονιμοποίησης του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Μισηρλή, με γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση θερμότητας με έμφαση στη Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμό»11 Μαϊ 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Συμπεριφορά και Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης - Ανωδομής» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ11 Μαϊ 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Στατιστική - Δυναμική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια λευκού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευής και συντήρησης καυστήρα και αερολέβητα», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) κλιματιστικών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια των αγαθών (εκπαιδευτικού υλικού) για το Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής09 Μαϊ 2017
Δελτίο Τύπου της Συνάντησης στο Πανεπιστήμιο Offenburg09 Μαϊ 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Σάββα Γκεϊβανίδη, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης» από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή08 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας «ηλεκτρικής καλωδίωσης για τη δημιουργία νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη, για εγκατάσταση κλιματιστικών08 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας δεκαπέντε (15) τεμαχίων μεταλλικών βάσεων ξύλινων εδράνων αμφιθεάτρου», για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη08 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Δαπάνη προμήθειας εκπ/κου υλικού για τις ανάγκες του εργ/ριου έρευνας και τεχνολογίας»05 Μαϊ 2017
Προσκηση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών05 Μαϊ 2017
Προσκηση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)05 Μαϊ 2017
Προσκηση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών05 Μαϊ 2017
Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 05 Μαϊ 2017
2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης»05 Μαϊ 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Μισηρλή, με γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση θερμότητας με έμφαση στη Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμό» από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή04 Μαϊ 2017
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.04 Μαϊ 2017
Ορκωμοσία του Τμήματός Μηχανικών Πληροφορικης Τ.Ε. την Τετάρτη 7 Ιουνίου 201704 Μαϊ 2017
Ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων την Πέμπτη 8 Ιουνίου 201704 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αθλητικών ειδών.03 Μαϊ 2017
3η Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κατερίνη 6-13 Μαΐου 201702 Μαϊ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας