Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας «ηλεκτρικής καλωδίωσης για τη δημιουργία νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη, για εγκατάσταση κλιματιστικών

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας