Αρχείο 09 Μαϊ 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Στατιστική - Δυναμική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια λευκού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευής και συντήρησης καυστήρα και αερολέβητα», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) κλιματιστικών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια των αγαθών (εκπαιδευτικού υλικού) για το Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής09 Μαϊ 2017
Δελτίο Τύπου της Συνάντησης στο Πανεπιστήμιο Offenburg09 Μαϊ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας