Αίτηση Στεγαστικού Επιδόματος για Πρωτοετείς φοιτητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για Στεγαστικό Επίδομα

έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Δε λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα

Sitemap

Κορυφή σελίδας